Testiranja

Terenska testiranja naših proizvodov in postopkov za zaščito lesa

KONTAKT

Testna hiška

Terenska testiranja naših proizvodov in postopkov za zaščito lesa

Kakovost naših proizvodov se neprestano in sistematično preverja in spremlja s terenskimi in laboratorijskimi testiranji učinkovitosti, nekateri terenski testi potekajo že več kot desetletje. Testiranja naših izdelkov izvajajo tako domače inštitucije znanja, kot sta Biotehniška fakulteta v Ljubljani in Zavod za gradbeništvo Slovenije, kot tudi številne mednarodne neodvisne raziskovalne ustanove po svetu kot na primer BAM Bundesanstalt für Materialforchung und prüfung (Nemčija), Bangor University, BioComposites Centre (Združeno kraljestvo), Berner Fachhochschule – Architektur (Švica) in mnoge druge.

V procesu razvoja naših izdelkov in storitev so bila ključna naslednja testiranja:

Modelni objekt za spremljanje življenjske dobe lesa – Slovenija

V preteklosti so bila izvedena številna testiranja odpornosti lesa, zaščitenega z našimi proizvodi in postopki, od laboratorijskih testov do testov v zemlji in v morski vodi. Svoja zaščitna sredstva pod okriljem Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani že od leta 2013 testiramo tudi na modelnem objektu za spremljanje življenjske dobe zaščitenega lesa.

Testna hiška v vseh vremenskih pogojih.

Nezaščiten vzorec MACESNA po 6 mesecih izpostavljenosti.

Testiranje učinkovitosti našega temeljnega zaščitnega sredstva za les Silvanolin® v morju – Slovenija

Učinkovitost sredstva Silvanolin® je bila preizkušena in dokazana tudi v Jadranskem morju, ki je zaradi svojih značilnosti in biotske pestrosti za vse nezaščitene lesene vrste izredno agresivno in uničujoče okolje. Rezultati preizkusa, izvedenega v skladu z evropskim standardom EN 275, so pokazali, da celo agresivni morski škodljivci ne morejo poškodovati vzorcev, ki so bili predhodno ustrezno zaščiteni z našim temeljnim zaščitnim sredstvom za les Silvanolin®. Slike jasno prikazujejo razliko med zaščitenimi (po 4,5 leta) in nezaščitenimi (po samo 6 mesecih) vzorci lesa po izpostavitvi v morju!

Na fasadnih oblogah objekta, lesenih podnicah, leseni kritini ter na stavbnem pohištvu in objektu kot celoti se s pomočjo 150 merilnih mest spremlja in analizira številne parametre, ki vplivajo na življenjsko dobo lesenih izdelkov ter na njihovo kakovost in funkcionalnost (npr. temperatura, vlažnost lesa, vremenske razmere, razkroj lesa itd.).

Na objektu je izpostavljenih 22 različnih vrst materialov lesa in 850 vzorcev lesa podjetja Silvaprodukt, zaščitenih z našimi zaščitnimi sredstvi in postopki, in sicer:

  • Silvanolin® – naše mednarodno patentirano temeljno zaščitno sredstvo za les na vodni osnovi,
  • Silvapro® – naš patentiran postopek popolnoma naravne zaščite lesa, samo s pomočjo toplotne obdelave, brez dodajanja kemikalij,
  • Silvacera® – površinski premaz povsem naravnega izvora z izjemnim vodoodbojnim učinkom, namenjen površinski in dekorativni zaščiti lesa.

Na objektu je vgrajeno tudi stavbno pohištvo proizvajalca M SORA, ki je narejeno iz termično modificiranega lesa po postopku Silvapro®. Dokazano nižja toplotna prevodnost Silvapro® lesa se odraža pri meritvah temperatur okenskega okvirja in termovizijskih posnetkih objekta. Zaradi večje odpornosti in dimenzijske stabilnosti lesa, zaščitenega po postopku Silvapro®, je daljša tudi življenjska doba takšnega stavbnega pohištva.

Izvajalci gradbenih del, izdelovalci lesenih hiš in tudi druge stranke lahko na tem objektu preverijo, kako se naši proizvodi in z njimi zaščiteni lesovi obnašajo v daljšem časovnem obdobju. Projekt je sofinancirala Agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Testno okno M SORA.

Testno okno M SORA.

Terensko testiranje našega zaščitnega sredstva Silvanolin® v stalnem stiku s prstjo – Slovenija

Več kot 5000 majhnih vzorcev smo v skladu z evropskim standardom EN 252 izpostavili na različnih lokacijah po svetu. Eno od testnih polj je tudi na lokaciji našega proizvodnega obrata na Igu pri Ljubljani. Test poteka v naravi že več kot 10 let. Vzorce redno pregleduje Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Test dokazuje, da je Silvanolin® dolgoročno učinkovit tudi v primeru večletne izpostavljenosti vsem naravnim vplivom in v stalnem stiku z zemljo! Testiranje na tem testnem polju se je začelo septembra 2009 in še traja!

Testna polja vzorcev lesa zaščitenih z našimi zaščitnimi sredstvi za les – Slovenija

Na lokaciji našega proizvodnega obrata poteka kar nekaj preizkušanj naših rešitev za zaščito lesa na različnih testnih poljih. Kakovost in učinkovitost vzorcev redno spremljamo in analiziramo.

Testne klopi za določanje življenjske dobe lesa v ekološko občutljivih okoljih – Slovenija in Italija

Za določanje življenjske dobe lesa v ekološko občutljivih okoljih smo v okviru projekta Interreg Italija-Slovenija DuraSoft v konzorciju sedmih partnerjev postavili testne klopi v skrbno izbranih ekološko občutljivih okoljih na petih lokacijah. Štiri so v Sloveniji in ena v Italiji, in sicer: v Seči, na Veliki Planini, v Biljah, Ljubljani in v vasici Jamlje pri Doberdobskem jezeru. Vsaka klop je sestavljena iz štirih različnih materialov avtohtonega lesa iglavcev (smrekovina, les rdečega bora, Silvapro® termično modificirana smrekovina in smrekovina, impregnirana z zaščitnim pripravkom Silvanolin®). Vse modelne klopi so enake in so opremljene s senzorji za merjenje vlažnosti lesa, kajti ravno vlažnost je ključni dejavnik, ki določa življenjsko dobo lesa. Testiranja v sklopu projekta DuraSoft so se začela leta 2020.

Testno polje Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani – Slovenija

Na testnem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani že več kot 10 let poteka terensko testiranje naših lesenih vzorcev v skladu s standardom EN 252 in Dvoslojnim testom »Double layer test«. Na tem obširnem in raznovrstnem testnem polju naše podjetje testira svoje rešitve za učinkovito zaščito lesa pred lesnimi škodljivci v realnih razmerah in z različnimi oblikami pospešenega staranja. Določen del vzorcev je povezan z lastnim elektronskim nadzornim sistemom, ki omogoča stalno opazovanje in merjenje različnih parametrov, kar omogoča natančno ugotavljanje poteka propadanja lesa. Leseni tramovi, ki nosijo vzorce in niso zaščiteni z našim temeljnim zaščitnim sredstvom Silvanolin®, so na koncu funkcionalnosti, vsi kontrolni nezaščiteni vzorci pa so po 5 letih popolnoma strohneli in razpadli. Vzorci, zaščiteni s Silvanolinom®, pa so tudi po več kot desetletni izpostavljenosti popolnoma brez sprememb. Testiranje na tem polju se je začelo aprila 2009 in še vedno traja!

Različni vzorci lesa po 8 letih

Prva vrsta vzorcev kaže neprimernost komercialnih olj za zaščito lesa na prostem.

Testni kubus H2020 projekta WinTherWax za testiranje lesene fasade in lesenih oken – Evropa

Podjetje Silvaprodukt je kot partner v sklopu raziskovalnega projekta WinTherWax iz evropske projektne sheme Obzorja 2020 postavilo 5 testnih objektov, na katerih od leta 2015 preizkušamo naše sisteme za zaščito lesenih fasad in stavbnega pohištva, zaščitenega po našem unikatnem postopku termične modifikacije lesa Silvapro® in naravnim voskom Silvacera®. Modelni objekti so bili postavljeni na petih lokacijah po Evropi: Slovenija (Žiri – sedež podjetja M Sora in Ljubljana – Biotehniška fakulteta), Nemčija (Leibniz Universität Hannover), Švedska (SP Technical Research Institute of Sweden) in Španija (Inspiralia, Campus de Cantoblanco), ker smo želeli ugotovili učinkovitost naših sistemov zaščite lesa v različnih podnebjih. Vse spremembe lesa so elektronsko zabeležene in analizirane. Projekt je bil uspešno končan leta 2016, testiranja pa se nadaljujejo še danes.

Več o testiranjih in projektu najdete na tej spletni povezavi.

Testiranje sredstva Silvanolin® proti termitom suhega lesa – Nemčija

Sredstvo Silvanolin® je bilo preizkušeno na inštitutu BAM (Bundesanstalt für Materialforchung und – prüfung, Berlin, Nemčija), da bi dokazali njegovo učinkovitost proti termitom suhega lesa po evropskem standardu EN 117.

Test je dokazal, da ob ustrezno opravljeni zaščiti naš pripravek za zaščito za les Silvanolin® učinkovito ščiti tudi proti termitom suhega lesa.

Testiranje sredstva Silvanolin® proti termitom suhega lesa – Nemčija

Sredstvo Silvanolin® je bilo preizkušeno na inštitutu BAM (Bundesanstalt für Materialforchung und – prüfung, Berlin, Nemčija), da bi dokazali njegovo učinkovitost proti termitom suhega lesa po evropskem standardu EN 117.

Test je dokazal, da ob ustrezno opravljeni zaščiti naš pripravek za zaščito za les Silvanolin® učinkovito ščiti tudi proti termitom suhega lesa.

Testiranje s testno mizo COST 1303 z materiali podjetja Silvaprodukt – Evropa

Testna miza COST FP 1303 z materiali podjetja Silvaprodukt (termično modificiran les po našem patentiranem postopku Silvapro® in vakuumsko-tlačno impregnirani vzorci z našim patentiranim temeljnim zaščitnim sredstvom za les Silvanolin®) se testira na več kot 30 lokacijah po vsem svetu (lokacije so prikazane na spodnjem zemljevidu), od tega je več kot dvajset lokacij po Evropi, ki pokrivajo vso raznovrstnost podnebnih območij stare celine. Testne mize so opremljene s senzorji za spremljanje vlažnosti, temperature, razkroja lesa in drugih spremenljivk, ki nam zagotavljajo kakovostno povratno informacijo o učinkovitosti naših izdelkov in storitev. Test še vedno poteka.

 

Testno polje Univerze v Oregonu – svet

V podjetju Silvaprodukt imamo na različnih lokacijah po svetu razpršenih več kot 6000 testnih vzorcev lesa, zaščitenih z našimi proizvodi in postopki zaščite. Ena izmed ustanov, ki testira naše vzorce, je tudi Univerza v Oregonu v Združenih državah Amerike.

Testiranje vzorcev lesa, zaščitenih z našimi izdelki ali postopki za zaščito lesa – svet

Poleg omenjenih pa naše izdelke in storitve preverjajo še številne druge neodvisne znanstvene inštitucije po svetu. Na zemljevidu so označene nekatere lokacije po Evropi in svetu, kjer preverjamo učinkovitost in kakovost naših zaščitnih sredstev.

Testno polje podjetja Silvaprodukt na sedežu podjetja – Slovenija

Na sedežu podjetja Silvaprodukt poteka testiranje dveh testnih fasad, ene na južni in druge na severni strani objekta. Na ta način najbolje zajamemo pogoje, ki so jim izpostavljene realne fasadne obloge.

Fasada na severni strani objekta.

Fasada na južni strani objekta.

Fasada na južni strani objekta.

Fasada na južni strani objekta.