Testiranja

Standardi s področja zaščite lesa

KONTAKT

Standardi s področja zaščite lesa

Pravilna izbira in uporaba zaščitnega sredstva za les ali že zaščitenega lesa je izjemnega pomena, saj je od tega odvisna življenjska doba vašega lesenega izdelka ali objekta, prav tako pa tudi vplivi zaščitenega lesa na ljudi in okolje. Za zaščitno sredstvo, ki je morda učinkovito pri zaščiti (pokritih) lesenih ostrešij, namreč še ne velja, da bo enako učinkovito tudi pri zaščiti lesa, namenjenega zunanji uporabi, uporabi v stiku s tekočo vodo ali prstjo (možnost izpiranja zaščitnega sredstva, neučinkovitost proti prisotnim organizmom), uporabi v drugih podnebnih pasovih (npr. možnost napada termitov) ali celo uporabi v morski vodi (možnost napada morskih škodljivcev). Le redka zaščitna sredstva učinkovito ščitijo les pred vsemi lesnimi škodljivci.   

Dobro zaščitno sredstvo bi moralo imeti naslednje lastnosti: 

  • da je dokazano učinkovito in da ima kar najširši spekter uporabe, 
  • da prodre čim globlje v les in se iz njega ob izpostavljenosti padavinam ne izpira, 
  • da se enakomerno porazdeli po lesu, 
  • da nima močnega vonja, 
  • da ob pravilni uporabi ni škodljivo za ljudi, živali in okolje, 
  • da ne poveča vnetljivosti lesa, 
  • da omogoča nadaljnjo obdelavo lesa (npr. s površinskimi premazi). 

Pri izbiri zaščitnega sredstva za les se moramo torej najprej prepričati o njegovi učinkovitosti, prav tako pa o pravilni uporabi izbranega zaščitnega sredstva oziroma pravilni izvedbi postopka zaščite lesa. Pozorni moramo biti predvsem na količino vnesenega zaščitnega sredstva (skladno s priporočili proizvajalca), glede na namen uporabe pa mora biti ustrezna tudi globina prodora zaščitnega sredstva v les. Pri preverjanju učinkovitosti zaščitnega sredstva in/ali postopka uporabe se lahko opremo na veljavne mednarodne standarde (CEN, ISO, ASTM, …). Izberimo le zaščitna sredstva, ki so dokazljivo skladna z veljavnimi standardi in dokazano učinkovita za naš namen uporabe (testiranja pri neodvisnih ustanovah). Pri pripravi večjih projektov in izdelavi projektne dokumentacije priporočamo, da se posvetujete s strokovnjaki s področja zaščite lesa (npr. Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani), ki vam lahko pomagajo pri izbiri za vaš projekt relevantnih standardov. 

Nekaj pomembnejših standardov s področja zaščite lesa: 

SIST EN 335:2013: Trajnost lesa in lesnih izdelkov – Razredi uporabe: definicije, uporaba pri masivnem lesu in lesnih ploščah 

SIST EN 350:2017: Trajnost lesa in lesnih izdelkov – Preskušanje in razvrstitev trajnosti lesa in lesnih izdelkov proti biološkim dejavnikom 

SIST EN 460:1995: Trajnost lesa in lesnih izdelkov – Naravna trajnost masivnega lesa – Zahteve po trajnosti lesa, ki se uporablja v posameznih razredih ogroženosti 

SIST EN 599-1:2009+A1:2014: Trajnost lesa in lesnih izdelkov – Lastnosti preventivnih zaščitnih sredstev za les, določene z biološkimi testi – 1. del: Zahteve glede na razrede izpostavitve 

SIST-TS CEN/TS 15083-1:2006: Trajnost lesa in lesnih izdelkov – Ugotavljanje naravne trajnosti masivnega lesa za zaščito proti lesnim gobam, preskusne metode – 1. del: Glive prostotrosnice 

SIST EN 152:1996: Metode preskušanja zaščitnih sredstev za les – Laboratorijska metoda za določanje preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva proti glivam modrivkam – 1. del: Nanašanje s premazovanjem 

SIST EN 46-1:2010: Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje preventivnega delovanja proti hišnemu kozličku Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – 1. del: Larvicidial effect (Laboratorijska metoda) 

SIST EN 84:2002: Zaščitna sredstva za les – Pospešeno staranje zaščitenega lesa pred biološkim preskušanjem – Postopek izpiranja 

SIST ENV 1250-2:2004: Zaščitna sredstva za les – Postopki merjenja izgub aktivnih sestavin in drugih zaščitnih sestavin iz tretiranega lesa – 2. del: Laboratorijska metoda za pripravo vzorcev za določitev izgub z izpiranjem v vodo ali sintetično morsko vodo 

SIST-TS CEN/TS 15119-1:2008: Trajnost lesa in lesnih izdelkov – Določanje emisij iz zaščitenega lesa v okolje – 1. del: Sveže zaščiten les na skladiščih in leseni izdelki, izpostavljeni 3. razredu uporabe (nepokrito, ni v stiku z zemljo) – Laboratorijska metoda 

SIST EN 275:2004: Zaščitna sredstva za les – Ugotavljanje preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva proti morskim organizmom 

SIST-TS CEN/TS 12037:2005: Zaščitna sredstva za les – Terenska preskusna metoda za ugotavljanje relativne preventivne učinkovitosti zaščitnega sredstva za les izven stika z zemljo 

Metoda po Beckerju (1969): Termiticidnost zaščitnega sredstva  

V podjetju Silvaprodukt skrbimo, da so naši proizvodi in storitve skladni s standardi s področja zaščite lesa in da njihovo učinkovitost redno testirajo neodvisne ustanove, npr. Univerza v Ljubljani in druge neodvisne ustanove v tujini.  

Več standardov s področju zaščite lesa lahko najdete na spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo.