Testiranja

KONTAKT

Terenska testiranja naših proizvodov in postopkov za zaščito lesa

Kakovost naših proizvodov se neprestano in sistematično preverja in spremlja s terenskimi in laboratorijskimi testiranji učinkovitosti, nekateri terenski testi potekajo že več kot desetletje. Testiranja naših izdelkov izvajajo tako domače inštitucije znanja, kot sta Biotehniška fakulteta v Ljubljani in Zavod za gradbeništvo Slovenije, kot tudi številne mednarodne neodvisne raziskovalne ustanove po svetu kot na primer BAM Bundesanstalt für Materialforchung und prüfung (Nemčija), Bangor University, BioComposites Centre (Združeno kraljestvo), Berner Fachhochschule – Architektur (Švica) in mnoge druge.

PREBERITE VEČ

Standardi s področja zaščite lesa

Pravilna izbira in uporaba zaščitnega sredstva za les ali že zaščitenega lesa je izjemnega pomena, saj je od tega odvisna življenjska doba vašega lesenega izdelka ali objekta, prav tako pa tudi vplivi zaščitenega lesa na ljudi in okolje. Za zaščitno sredstvo, ki je morda učinkovito pri zaščiti (pokritih) lesenih ostrešij, namreč še ne velja, da bo enako učinkovito tudi pri zaščiti lesa, namenjenega zunanji uporabi, uporabi v stiku s tekočo vodo ali prstjo (možnost izpiranja zaščitnega sredstva, neučinkovitost proti prisotnim organizmom), uporabi v drugih podnebnih pasovih (npr. možnost napada termitov) ali celo uporabi v morski vodi (možnost napada morskih škodljivcev). Le redka zaščitna sredstva učinkovito ščitijo les pred vsemi lesnimi škodljivci.

PREBERITE VEČ