Splošni pogoji poslovanja

KONTAKT

Splošni pogoji poslovanja: https://silvaprodukt.si/

Podatki podjetja:
Naziv podjetja: SILVAPRODUKT d.o.o.,
Naslov podjetja: Dolenjska cesta 42, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5041716000
Davčna številka: SI 73253782
E-naslov: info@silvaprodukt.si
Tel. št.: 01 280 05 71

Podjetje vpisano v sodni register pri Okrožnem sodiščem v Ljubljani, dne: 28.02.1974, pod številko: 1/00035/00.

1. Splošno

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s predpisi s področja varstva potrošnikov, na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje. S spletno trgovino https://silvaprodukt.si/ (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«) upravlja SILVAPRODUKT d.o.o., Dolenjska cesta 42, 1000 Ljubljana, ponudnik storitev elektronskega poslovanja (v nadaljevanju kot »Trgovec«).

Z registracijo v spletno trgovino pridobi obiskovalec uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter uporabniško geslo, ki ga določi uporabnik sam. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Obiskovalec z registracijo potrdi in jamči, da je polnoletna, popolno poslovno sposobna oseba. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi tudi pravico do nakupa. Z nakupom izdelka uporabnik postane kupec.

S temi Splošnimi pogoji poslovanja se opredeljuje delovanje spletne trgovine, pravice in dolžnosti obiskovalca, uporabnika in kupca ter poslovno razmerje med Trgovcem in uporabnikom kot kupcem izdelkov iz ponudbe spletne trgovine.

2. Dostopnost informacij

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku vselej na voljo:
podatki o identiteti Trgovca (ime in sedež podejtja);
kontaktni podatki, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s Trgovcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
informacije o bistvenih značilnostih izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine, vključno s poprodajnimi storitvami in morebitnimi garancijami;
informacije o dostopnosti izdelkov oz. storitev iz ponudbe spletne trgovine;
način in pogoji dostave izdelkov oz. izvršitve storitev, predvsem kraj in rok dostave;
informacije o načinu plačila;
podatki o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;
informacije o roku, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop;
informacije o možnosti vračila izdelkov in o tem, če in koliko takšno vračilo stane uporabnika;
informacije o postopku s pritožbo uporabnika ter podatki o kontaktni osebi Trgovca za stike z uporabniki.

3. Ponudba izdelkov, rok dobave in prevzem

Ponudba izdelkov v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter ažurira.

Rok dobave izdelkov, ki so na zalogi, je do 7 delovnih dni za dostavne naslove v Sloveniji, razen če dostavna služba na posamezni dostavni naslov dostavlja kasneje. Za ostale izdelke velja rok dobave, za dostavne naslove v Sloveniji, ki je naveden ob izdelku v spletni trgovini. Če v posameznih primerih, rok dostave pri izdelku ni naveden, bo o tem trgovec kupca obvestil preko sporočila ali pa ga obvestil, da naročenega izdelka ni mogoče dobaviti.
Uporabnik lahko ob oddaji nakupnega naročila določi enega od naslednjih načinov prevzema izdelkov:
brezplačni osebni prevzem na sedežu podjetja SILVAPRODUKT d.o.o., Dolenjska cesta 42, 1000 Ljubljana v času uradnih ur,
plačljiva dostava na izbrani naslov kupca. Dostava se obračuna glede na vrednost nakupa in težo pošiljke; cena dostave je objavljena na spletni strani in je kupcu na ogled v postopku spletnega nakupovanja,
Aktualni cenik dostave paketov je objavljen na spletni strani www.silvaprodukt.si in se spreminja s spremembami cenika pogodbenega dostavljavca.

4. Načini plačila

Trgovec uporabniku omogoča naslednje načine plačila nakupa izdelkov iz spletne trgovine:
preko računa PayPal.
preko plačilnih in kreditnih kartic (Visa, Mastercard, Maestro, American Express).
po povzetju – plačate dostavljavcu pošte ob dostavi.

Pri plačilu po povzetju blaga oz. storitev se provizija izvajalcu dostave ne obračunava dodatno in je všteta v prodajno naročilo blaga oz. storitve.

5. Cene

Spletna cena velja za vse registrirane uporabnike spletne trgovine Trgovca. Na spletno ceno so možni pribitki, glede na izbrani način plačila.

Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih in vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Vse cene v spletni trgovini so cene izdelkov in ne vsebujejo stroškov dostave. Vse cene veljajo samo za elektronsko naročilo izdelkov prek spletne trgovine.

Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe. Kljub izjemnim naporom, da bi Trgovec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V primeru iz prejšnjega stavka in v primeru, ko se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, to je od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila, bo Trgovec:
uporabniku (kupcu) to sporočil in ga obvestil o novih cenah, uporabnik (kupec) ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah, vse brez dodatnih stroškov; oziroma
uporabniku (kupcu) omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo

6. Postopek nakupa

6.1. Tehnični koraki, ki vodijo do sklenitve kupoprodajne pogodbe

V postopku nakupa so uporabniku (kupcu) na voljo naslednji tehnični koraki:
prijava v spletno trgovino z uporabo elektronskega naslova ali uporabniškega gesla, če si je uporabnik (kupec) že predhodno oblikoval uporabniški račun;
iskanje posameznega izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
izbor izdelka za nakup;
dodajanje izbranega izdelka za nakup v nakupovalno košarico;
izbor velikosti embalaže za nakup v nakupovalni košarici;
določitev količine izdelka za nakup v nakupovalni košarici;
pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini, vključno z obračunanim davkom, če se ta obračuna;
izbor načina dostave izdelka;
izbira naslova dostave izdelka;
izbor načina plačila;
pregled naročila z izbranim načinom dostave izdelka in obračunanimi stroški dostave, če se ti obračunajo ter
potrditev in oddaja naročila ter s tem zaključek nakupa.

6.2. Tehnološka sredstva, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila

Pred oddajo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v nakupovalno košarico;
vidi in pregleda ceno posameznega izdelka ter skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka ali izbranega nakupa;
spreminja izbrano količino posameznega izdelka in izračuna novo ceno tako spremenjene količine;
odstranjuje izbrane izdelke, ki jih ne želi kupiti, iz nakupovalne košarice ter
obračunava pripadajoči davek, glede na davčno stopnjo, ki velja za izbrani izdelek in njegovo ceno (osnovo za davek).

Pred potrditvijo naročila je uporabniku (kupcu) prek grafičnega uporabniškega vmesnika omogočeno, da s takojšnjim učinkom, enostavno in brez težav:
spreminja izbrani način dostave izdelka;
spreminja izbrani način plačila ter
pregleduje in potrjuje posamezne spremembe.

6.3. Naročilo sprejeto

Po oddaji naročila uporabnik (kupec) od Trgovca po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto. V roku 1 ure od prejema tega obvestila ima uporabnik (kupec) možnost preklicati naročilo brez posledic. Razen možnosti preklica uporabnik (kupec) po oddaji naročila ne more spreminjati vsebine naročila. Uporabniku (kupcu) so v njegovem profilu na spletni strani Trgovca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini posameznega naročila.

6.4. Naročilo potrjeno

Če uporabnik (kupec) naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec po prejemu naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave tudi telefonsko kontaktira uporabnika (kupca) na sporočeno kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila Trgovec uporabnika (kupca) po elektronski pošti obvesti o predvidenem roku dobave. Kupoprodajna pogodba o nakupu naročenih izdelkov med uporabnikom (kupcem) in Trgovcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

6.5. Blago odpremljeno

Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti uporabnika (kupca). V elektronskem sporočilu iz prejšnjega stavka Trgovec pouči uporabnika (kupca) tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

7. Kupoprodajna pogodba

Trgovec uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun (v pisni obliki ob dostavi/prevzemu paketa, ali mu ga posreduje v elektronski obliki na njegov spletni poštni predal), z razčlenjenimi stroški in pojasnilom o pravici do odstopa od nakupa z vrnitvijo kupljenega izdelka, če je to potrebno in mogoče. Kupoprodajna pogodba v obliki nakupnega naročila je v elektronski obliki shranjena na strežniku Trgovca in je uporabniku (kupcu) dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

Kupoprodajna pogodba med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) je sklenjena v trenutku, ko Trgovec potrdi naročilo. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji nakupa fiksirani in veljajo tako za Trgovca kot za uporabnika (kupca).

8. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

Določila, ki jih navajamo v nadaljevanju 8. člena veljajo za uporabnike (kupce), ki so fizične osebe in sicer:
Uporabnik (kupec) ima pravico, da v 14-ih dneh od dne prevzema naročenih izdelkov Trgovcu na kontaktni elektronski naslov: info@silvaprodukt.si sporoči, da odstopa od kupoprodajne pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navesti razloga za takšno odločitev. V primeru vračila blaga je obvezen pogoj, da uporabnik (kupec) izpolniti obrazec za odstop od pogodbe.
V primeru vračila nam posredujte vaše osebne podatke, številko tekočega računa ter kopijo računa. Strošek vračila je za stranko brezplačen.
Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu najkasneje v roku 14-ih dni od dne oddanega sporočila o odstopu od kupoprodajne pogodbe. Kupljene izdelke je potrebno vrniti Trgovcu s priporočeno pošiljko nepoškodovane, neuporabljene, originalno zaprte v originalni embalaži in v nespremenjeni količini, razen če so izdelki uničeni, pokvarjeni, izgubljeni ali se je njihova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv uporabnik (kupec). Če je poštni paket, s katerim je uporabnik (kupec) prejel naročene izdelke, fizično poškodovan, če v njem manjka vsebina ali če kaže znake odprtja, mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi.
Vračilo izdelka lahko naredite tudi osebno na naslovu podjetja SILVAPRODUKT d.o.o., Dolenjska cesta 42, 1000 Ljubljana.
Za vrnjene izdelke Trgovec uporabniku (kupcu) takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu, vrne vplačani znesek oziroma koriščeni darilni bon; morebitne koriščene promocijske kode in drugi popusti pa se uporabniku (kupcu) ne vrnejo. Vračilo vplačanega zneska se opravi z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik. Koriščeni darilni bon Trgovec vrne v obliki dobropisa.

9. Dostava

Trgovec bo naročene izdelke dostavil uporabniku (kupcu) v dogovorjenem roku. Trgovec ima za potrebe dostave blaga sklenjeno pogodbo z zunanjo dostavno službo. Trgovec si pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil učinkoviteje.

V primeru prevzema izdelkov po poštnem povzetju plača kupec tudi poštne stroške, provizija izvajalcu dostave se v tem primeru ne obračunava dodatno in je všteta v prodajno naročilo blaga oz. storitve.

10. Varnost

Trgovec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Trgovec v te namene uporablja 256-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbi Credit card – Stripe Payments. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Trgovca.

Za varnost je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter za ustrezno programsko in protivirusno zaščito svojega računalnika.

11. Varstvo otrok

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.

Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom.

Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

12. Politika zasebnosti

Del teh Splošnih pogojev poslovanja je tudi Politika zasebnosti, ki je dostopna  tudi na 1. strani portala Trgovca (v nogi strani).

13. Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.

Trgovec ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci. Trgovec mnenja, komentarje in ocene pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva, obscena ali po mnenju Trgovca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Trgovec ne odgovarja za informacije v mnenjih, komentarjih in ocenah ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.

Z oddajo mnenja, komentarja ali ocene se uporabnik oziroma obiskovalec izrecno strinja s pogoji uporabe in Trgovcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu Trgovca, vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah. Avtor mnenja, komentarja ali ocene hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja, komentarje ali ocene ter da te pravice brezplačno, neizključno in časovno neomejeno prenaša na Trgovca.

14. Odgovornost

Trgovec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v njegovi spletni trgovini, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Trgovec ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. V takem primeru bo Trgovec uporabnika (kupca) obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali spremembo naročila.

Trgovec od trenutka oddaje pošiljke z naročenimi izdelki na pošto dalje ne odgovarja za primere, ko pride do fizičnih poškodb, uničenja ali izgube pošiljke, kakor tudi ne, če pride do manjka vsebine v pošiljki ali če pošiljka kaže znake odprtja. V navedenih primerih mora uporabnik (kupec) sprožiti postopek reklamacije pri dostavni službi. V primeru poškodovanja pošiljke to stori tako, da pošiljko prinese na najbližjo enoto dostavne službe, v enakem stanju, kot ga je prejel, ne da bi karkoli dodal ali odstranil, ter izpolni reklamacijski zapisnik. Trgovec bo skupaj z dostavno službo poskrbel, da bo reklamacija rešena v najkrajšem možnem času.

15. Pritožbe, spori in uporaba prava

Trgovec spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov. Trgovec ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in ima določeno osebo, s katero se v primeru težav uporabnik (kupec) lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Uporabnik (kupec) se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 01 280 05 71. Pritožbo lahko uporabnik (kupec) odda na elektronski poštni naslov: info@silvaprodukt.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Trgovec bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in sporočil uporabniku (kupcu), kako dolgo jo bo obravnaval ter ga vseskozi obveščal o poteku postopka. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) pristojno krajevno stvarno sodišče v Ljubljani. Trgovec in uporabnik (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med Trgovcem in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesualno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi dokazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov SRPS https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

16. Stvarna napaka

V podjetju SILVAPRODUKT d.o.o., se trudimo, da vam zagotavljamo najboljše artikle, najvišje kvalitete. Če kljub temu vaš kupljeni artikel izkazuje pomanjkljivost, zaradi katere je njegova uporaba nemogoča ali otežkočena, vam lahko pomagamo. Stvarno napako lahko uveljavljate, če menite, da artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:
artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje,
artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca, pooblaščenega serviserja oziroma navedbami na samem artiklu.

Uveljavljanje stvarne napake pri prodajalcu.
Artikel pri katerem želite uveljavljati stvarno napako lahko prinesete ali pošljete v naše poslovne prostore oz. na naše prevzemno mesto na naslovu: SILVAPRODUKT d.o.o., Dolenjska cesta 42, 1000 Ljubljana.
Če artikel vračate po pošti, ga najprej pripravite za transport – ustrezno zaščitite, da bi se izognili poškodbam pri prevozu.
Artikel morate vrniti v originalni embalaži.
Poleg artikla je potrebno za obravnavo stvarne napake izpolniti tudi obrazec za uveljavljanje stvarne napake, v katerem podrobno opišite napako oz. težavo, ki jo imate z artiklom.
K obravnavi stvarne napake je potrebno priložiti tudi račun ali kopijo računa.

17. Spremembe splošnih pogojev poslovanja

Trgovec lahko, v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki se nanašajo na področje poslovanja spletne trgovine Trgovca ali v primeru sprememb lastne poslovne politike, Splošne pogoje poslovanja spreminja in/ali dopolnjuje, o čemer pa bo na primeren način vsakič seznanil tudi uporabnike, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletnega portala https://silvaprodukt.si/. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku osmih dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svojo registracijo, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic registracije se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo Trgovcu sporoči preklic.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!