Trajnostni park Istra

Trajnostni park Istra ustvarja prostor sodelovanja in inovativnosti. Uvaja podporno okolje za raziskovanje, izobraževanje in aktivno prakso trajnostnega razvoja. S kompetentnimi posamezniki in organizacijami oblikuje modele trajnosti v praksi, ki jih bo mogoče uporabiti tudi drugod po Sloveniji in zunaj nje. Raste iz izjemnih danosti pasu v Istri tik ob slovensko-hrvaški meji, kjer ustvarjalni ljudje prispevajo kamenček k mozaiku trajnostne družbe prihodnosti.
V objekte v Trajnostnem parku Istra so bila vgrajena okna podjetja M Sora d. o. o. izdelana iz termično modificirane smrekovine. Termično obdelavo lesa smo opravili v podjetju Silvaprodukt. Z inovativnim postopkom Silvapro®, ki smo ga razvili v sodelovanju z Biotehniško fakulteto v Ljubljani, brez uporabe kemikalij močno povečamo gostoto lesa, s tem pa tudi njegove izolacijske lastnosti. Življenjska doba takih oken je zaradi izboljšane odpornosti proti lesnim škodljivcem daljša v primerjavi z okni iz običajne smrekovine.