Škocjanski zatok z lesnimi elementi, zaščitenimi z zaščitnim sredstvom Silvanolin

Škocjanski zatok je polslano močvirje, ki je nekoč obdajalo mesto Koper. Zaradi bogatega rastlinstva in živalstva je bil leta 1998 razglašen za naravni rezervat. V zadnjih letih je potekala intenzivna sanacija naravnega okolja, ki je prinesla njegovo izboljšanje. Zgradili so središče za obiskovalce, opazovalnice in še nekaj objektov. Vsi so zasnovani v skladu s trajnostno gradnjo in dopolnjujejo učne poti po naravni krajini rezervata. Prevladujoč material je les. Večina lesnih elementov je zaščitena z zaščitnim pripravkom Silvanolin®.