Partizanska bolnica Franja

Slovenska vojna partizanska bolnica Franja je bila bolnica, ki je med 2. svetovno vojno v letih od 1943 do 1945 delovala v Dolenjih Novakih pri Cerknem v težko dostopni soteski Pasice.

Dve leti po uničujoči ujmi, ki je leta 2007 odplaknila enega izmed treh spomenikov evropske kulturne dediščine pri nas, se je v Partizanski bolnici Franja pričela rekonstrukcija lesenih barak, pri kateri je bil za zaščito lesa uporabljen zaščitni pripravek Silvanolin®