Bivak na Kojci

Bivak na vrhu hriba Kojca na višini 1303 m je zgrajen iz smrekovega in macesnovega lesa. Bivak je bil postavljen leta 2013 in takrat zaščiten z zaščitnim sredstvom Silvanol in z brezbarvnim premazom Silvanol Lazura B. Leta 2018 je bil bivak ponovno premazan z novim nanosom lazurnega premaza.