Poznate trajnostne in estetske sistemske rešitve lesa?

Trajnostne in estetske sistemske rešitve

Termično modificiran les ima nizek ogljični odtis, kar je s postopkom modigikacije omogočena široka uporaba lokalnega lesa, ki pridobi dovolj veliko odpornost, da lahko nadomesti uporabo eksotičnih in tropskih vrst lesa z dolgimi transportnimi potmi.

PONUDBA TERMIČNO MODIFICIRANEGA LESA IZ ZALOGE

Surovci smeka, jelka

120 mm/30 mm/4000 mm
90 mm/ 30 mm/ 4000 mm

Fasadni, terasni elementi smreka, jelka

105 mm/23-24 mm/4000 mm
60 mm/23-24 mm/4000 mm
50 mm/23-24 mm/4000 mm
40 mm/23-24 mm/4000 mm

Termična modifikacija je okolju prijazen postopek temljne zaščite lesa brez biocidnih sredstev, ki je namenjen zaščiti lesa z razredom izpostavljenosti UC 3.1 in 3.2 (zunanja izpostava zaščiteno in nezaščiteno pred padavinami). To so fasadni elementi, stavbno pohištvo, ograje, kritine, talne in druge obloge, vrtne gardniture, lesene terase ipd. Tak les je pred lesnimi škodljivci zaščiten po celem preseku lesenega elementa, kar je izjemnega pomena pri njegovi nadaljni uporabi.

Pred vremenskimi vplivi ga je možno dodatno zaščititi s površinskimi zaščitami SILVALAZUR, SILVALAZUR STRONG ali voskom SILVACERA ter mu s tem povečati njegovo hidrofobnost in podaljšati življensko dobo.