Vizija, poslanstvo, vrednote

KONTAKT

Vizija

Razvoj in nudenje okolju prijaznih in učinkovitih rešitev za dolgotrajno in kakovostno zaščito lesa z upoštevanjem načel trajnosti in vzdržnosti delovanja. Naš cilj je postati prepoznaven CENTER ZAŠČITE LESA na področju Slovenije in bližnjih držav EU.

Poslanstvo

Podjetje Silvaprodukt je družbeno odgovorno podjetje.

Visoka strokovnost, znanje in 70-letne izkušnje nam omogočajo, da proizvajamo, svetujemo in izobražujemo na področju zaščite lesa ter našim strankam in poslovnim partnerjem nudimo visokokakovostne rešitve za zaščito vsega lesa, ne glede na namen njegove uporabe.

Spodbujamo in ozaveščamo o smotrnosti uporabe lesa in lesenih izdelkov ter pomenu njegove kakovostne zaščite za dolgotrajno obstojnost.

Z različnimi ukrepi in spodbudami ustvarjamo pozitivno organizacijsko kulturo in vzdušje, s čimer svojim zaposlenim zagotavljamo ustvarjalno in prijetno delovno okolje v razvojno naravnani družbi.

Vrednote

Strokovnost: Prizadevamo si za zadovoljstvo naših uporabnikov, zato je strokovnost našega dela izjemno pomembna. Strokovnost črpamo iz svojih izkušenj, znanja in povezovanja. Nenehno si prizadevamo, da bi svoje delo opravljali kakovostno, učinkovito, vestno, odgovorno in pravočasno – strokovno.

Odgovornost in spoštovanje: Odgovornost izkazujemo tako do svojega dela, podjetja kot do vseh, s katerimi pri svojem delu prihajamo v stik. Z lastnino in dobrim imenom podjetja ravnamo skrbno in preudarno, hkrati pa se zavedamo dejstva, da nam deležniki, s katerimi pri svojem delu sodelujemo, zaupajo, in to zaupanje sprejemamo skrajno odgovorno. Spoštujemo posameznika in se do vseh vedemo tako, kot bi želeli, da se drugi vedejo do nas.

Ustvarjalnost in inovativnost: Vsak dan se srečujemo z izzivi, zato smo ves čas ustvarjalni, da bi kakovostno in strokovno zadovoljili potrebe in želje svojih strank. Iz naše ustvarjalnosti pa izhaja tudi inovativnost, ki jo negujemo in uresničujemo v različnih mednarodnih projektih ter s sodelovanjem z ustanovami znanja v Sloveniji in svetu.

Sodelovanje: Ker skupaj zmoremo več in ker sodelovanje prinaša boljše rezultate, spodbujamo prispevek posameznika k skupnim ciljem, saj smo vsi del istega kolektiva in samo skupaj lahko dosežemo zastavljene cilje.

Pripadnost: Povezanost, iskreni in odkriti odnosi, prijateljsko vzdušje, spoštljiva komunikacija, pripravljenost priskočiti na pomoč, medsebojno razumevanje in zaupanje … Zaposleni na vseh ravneh delovanja smo vzeli podjetje za svoje in tako tudi delujemo – kot razširjena družina. Ponosni smo, da smo del Silvaprodukta!