Silvapro®

Termično modificiran les, 100% naravna zaščita lesa

Poizvedba po ponudbi oz. povpraševanju - PREBERI VEČ.

Kalkulator?

Vnesite površino za hiter izračun porabe.

Kontaktirajte nas za ponudbo in ceno!

Termično modificirana smreka in jelka Silvapro® sta idealni za zunanjo uporabo, na primer za izdelavo fasadnih oblog, ograj, vrtnega pohištva in strešnih kritin, zelo primerni pa sta tudi za izdelavo stavbnega pohištva in savn.

Možna je tudi termična obdelava drugih vrst lesa, kot so bor, macesen, bukev, hrast in jesen. Za obdelavo vašega tipa svetlobe se obrnite na naše strokovnjake, ki vam bodo zgledno svetovali.

Na zalogi imamo stalno velike količine termično modificiranih surovin za izdelavo fasadnih in ograjnih elementov. TM surovine na zalogi z dimenzijami preseka 30 x 120 mm in 30 x 75 mm, dolžina elementov je 4 m.

Termično modificiran les, ki je izpostavljen vremenskim vplivom in soncu (UV žarki), sčasoma patinira (posivi), kar je povsem naraven proces, ki ne vpliva na kvaliteto zaščite, ampak na življenjsko dobo lesenega izdelka/objekta.

Če želite termično modificirano truplo dodatno pobarvati, vendar preprečiti patiniranje (posivelost) površine, priporočamo uporabo naših vodnih lazurnih premazov - Silvanol glazura B ali Silvacera® naravni vosek, ki poleg funkcije barvanja trupel, ga dodatno obarva. , nudi tudi dodatno zaščito trupel pred vremenskimi vplivi.

Če potrebujete zaščito večjih količin lesenih površin z voskom Silvacera®, lahko to storitev opravimo tudi v naši proizvodnji. Več informacij o vosku Silvacera® najdete tukaj.

Več o značilnostih postopka toplotne modifikacije lesa Silvapro® najdete tukaj.

Za vsa dodatna navodila in nasvete smo vam na voljo vsak delavnik od 7. do 15. ure na št. 080 1202 ali 01 2800571, lahko pa nam pošljete sporočilo tudi po elektronski pošti info@silvaprodukt.si.

Navodila za izbiro in pripravo lesa za termično modifikacijo Silvapro® ter njegovo obdelavo najdete spodaj v zavihku "Navodila za uporabo".

Navodila za izbiro in pripravo lesa za termično modifikacijo Silvapro® ter njegovo obdelavo

 

Splošno

S postopkom termične modifikacije lesa Silvapro® povečamo odpornost lesa proti biotskim dejavnikom razkroja (glive, insekti), izboljšamo njegovo dimenzijsko stabilnost (manjše nabrekanje in krčenje lesa ob spremembah vlažnosti) in povečamo njegovo izolativnost (zmanjšamo toplotno prevodnost). Hkrati se spremenijo tudi barva lesa, lastnosti površine in nekatere mehanske lastnosti. Posledično se bistveno podaljša življenjska doba izdelkov, intervali vzdrževanja pa so lahko daljši. Med modifikacijo se nekoliko zmanjšajo dimenzije in gostota lesnih elementov. Višja kot je stopnja modifikacije (višja kot je temperatura in daljši kot je čas modifikacije), bolj izrazite so omenjene spremembe.

Les, ki je namenjen uporabi na prostem, je treba modificirati do višjih stopenj kot les, ki bo uporabljen v notranjih, pokritih prostorih. Modificiran les je torej treba uporabiti v skladu z namenom uporabe, ki ste ga navedli ob dostavi surovine. Termično modificiranega lesa ni priporočljivo uporabljati v neposrednem stiku s prstjo ali v stalnem stiku z vodo, oziroma na mestih, kjer se les nikoli ne osuši. V tem primeru ga je treba predhodno dodatno zaščititi z zaščitnim sredstvom Silvanolin.

Med modifikacijo se lahko zmanjša gostota lesa tudi do 15 %, njegova upogibna trdnost pa do 25 %. Zato je pri uporabi termično modificiranega lesa za gradnjo konstrukcij s pričakovanimi velikimi obtežbami potrebna previdnost.

Čeprav je obdelava modificiranega Silvapro® lesa podobna obdelavi naravnega, neobdelanega lesa, je pri nekaterih postopkih treba biti pozoren na določene posebnosti. Večina teh je posledica nižje ravnovesne vlažnosti (večje hidrofobnosti) in nekoliko večje krhkosti termično modificiranega lesa.

Kakovost in vlažnost lesa

Za termično modifikacijo je primeren kakovosten, zdrav les, ki sme vsebovati le vrasle (»zdrave«) grče, po možnosti pa naj jih bo čim manj. Za termično modifikacijo je najbolj primerna radialna in polradialna orientiranost desk (tako, da je najširša ploskev v radialni ravnini – slika 1). Tangencialno orientirane deske so za postopek modifikacije manj primerne (pogostejši je pojav razslojevanja po letnicah).

Načeloma je možno modificirati večino lesnih vrst iglavcev in listavcev. Primerno vrsto lesa izberemo glede na njene osnovne lastnosti, estetski videz in ceno. Za površine, kjer so pričakovane večje mehanske obremenitve, moramo na primer izbrati trše in gostejše lesne vrste kot za površine, kjer so pričakovane obremenitve manjše.

Kakovost Silvapro® termično modificiranega lesa je tesno povezana s kakovostjo vhodne surovine, tj. s kakovostjo izbranega lesa pred obdelavo. Pri večjih projektih mora biti kakovost izbranega lesa (surovine) v skladu s projektno dokumentacijo in drugimi normativi.

Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri primernega lesa in izvedli optimalen proces modifikacije lesa glede na vaš namen uporabe.

Slika 1: Grafični prikaz anatomskih ravnin lesa

Vlažnost lesa, namenjenega termični modifikaciji, mora biti obvezno nižja od tiste, ki je navedena za posamezno skupino lesnih vrst, in sicer za enostavnejše iglavce (smreka, jelka) med 12 % in 14 %, za zahtevnejše iglavce (bor, macesen) med 10 in 12 % ter za večino listavcev med 8 % in 10 %. Posebno pozornost je treba posvetiti lesu listavcev, saj se pri določenih lesnih vrstah (hrast, jesen, robinija) že v fazi sušenja zelo hitro pojavi zaskorjenje (ang. »wood case hardening«), če med sušenjem niso upoštevani pravilni parametri sušenja (predvsem je problematična prevelika hitrost oziroma agresivnost sušenja – temperatura, hitrost naraščanja temperature, tlak …). Če termično modificiramo les, ki je bil predhodno zaskorjen zaradi napačnega sušenja (dodatna oteževalna okoliščina je, da zaskorjenja ne moremo zaznati vizualno), obstaja velika verjetnost za pojav napak po termični modifikaciji (predvsem v obliki mikrorazpok), ki se pojavijo med mehansko obdelavo. Zato je pri termični modifikaciji listavcev še veliko bolj kot vlažnost lesa (od 8 do 10 %) pomemben pravilen postopek sušenja. Da bi se izognili nevšečnostim, vam zato svetujemo izbiro ponudnikov lesa, ki imajo s sušenjem specifičnih lesnih vrst dovolj izkušenj. Pred izvedbo postopka termične modifikacije se zato glede svoje lesne vrste posvetujte z našimi strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem svetovali.

Priprava zložaja lesa

Če nameravate v termično modifikacijo dostaviti večjo količino lesa, je zaradi hitrosti obdelave in gospodarnosti procesa smiselno, da letvični zložaj predhodno pripravite že sami. Pri tem upoštevajte:

Mere zložaja:

 

  • dolžina zložaja: največ 500 cm
  • širina zložaja: največ 110 cm
  • višina zložaja: največ 120 cm.
  • Les mora biti najmanj na vsakih 75 cm dolžine letvičen z letvami debeline vsaj 20 mm pri običajnih sortimentih debeline od 20 do 35 mm (slika 2), debelejši sortimenti (plohi 50 mm in izvenserijski sortimenti) pa morajo biti letvičeni z letvami najmanj 25 mm debeline. Širina letev naj ne bo več kot 25 mm.
  • Debelina letev za letvičenje v eni vrsti na sredini višine zložaja naj bo 40 mm (pri pripravi zložaja na postopek termične modifikacije je namreč potreben dvig polovice zložaja z viličarjem) (slika 2).
  • V zložaju mora biti les iste vrste in podobne debeline (največje priporočljivo odstopanje v debelini lesnih elementov je 10 mm).
  • Širina lesnih elementov ni pomembna, v vsaki vrsti so lahko elementi zloženi tesno en ob drugem.
  • V zložaju ne sme biti drugih materialov (vrvic, plastike, papirja in podobno).
  • Maksimalna kapaciteta komore za termično modifikacijo znaša okoli 3,5 m3, kakovost in gospodarnost procesa pa lahko zagotavljamo za količine, večje od 2,0 m3. Zato je treba v primeru dostave manjših količin od 2,0 m3 upoštevati nekaj dodatnih stroškov zaradi manipulacije in kombiniranja z drugimi strankami.

 

Po prevzemu

Po modifikaciji je treba Silvapro® les pregledati in še pred uporabo ponovno navlažiti – uravnovesiti na vlažnost med 4 in 8 %. Zato priporočamo, da začnete s končno obdelavo lesnih elementov (decimiranje, lepljenje, montaža, površinska obdelava) šele 14–28 dni po procesu modifikacije (odvisno od vrste in debeline lesnih elementov). Pozor: termično modificiran les mora pred vgradnjo v zunanji prostor oz. pred njegovo izpostavitvijo vremenu vsebovati minimalno 6 % vlage.

Slika 2: Priprava zložaja; debelina letev 20 mm vsakih 75 cm dolžine, ena vrsta letev (sredina zložaja) debeline 40 mm

Mehanska obdelava

Zaradi nekoliko večje krhkosti se pri mehanski obdelavi Silvapro® lesa priporoča uporabo ostrih rezil. Da bi se izognili krušenju robov, priporočamo uporabo fino ozobljenih žaginih listov. Ob uporabi listov iz kakovostnih materialov (npr. listov s karbidno trdino) so intervali brušenja lahko daljši.

Ker se v lesu med modifikacijo sprostijo notranje (rastne) napetosti, med razžagovanjem Silvapro® lesa ni deformacij lesnih elementov. Silvapro® les ne vsebuje smol, zato so lahko moči obdelovalnih strojev manjše, njihova življenjska doba pa daljša.

Lesni prah, ki nastaja pri obdelovanju Silvapro® lesa, je droben in suh. Zato mora biti odsesovalni sistem primerno učinkovit in mora dobro tesniti.

Lepljenje

Zaradi večje hidrofobnosti Silvapro® lesa (počasnejšega vpijanja vode) je treba pri uporabi nekaterih lepil na vodni osnovi, npr. PVAc (predvsem lepil, katerih utrjevanje temelji na absorpciji vode), vsebnost vode čim bolj zmanjšati in/ali podaljšati čas utrjevanja lepilnega spoja.

Pri uporabi poliuretanskih (PU) lepil moramo upoštevati, da je za njihovo utrjevanje potrebna tudi voda (bodisi iz lesa, bodisi iz okoliške atmosfere). Zato priporočamo (predvsem, če je okoliški zrak zelo suh), da se površina lesa Silvapro® pred lepljenjem s PU lepili navlaži z vodno meglico (ravnovesna vlažnost Silvapro® lesa je sicer približno 50 % nižja od ravnovesne vlažnosti naravnega, neobdelanega lesa).

Pri lepljenju upoštevajte tudi splošna navodila proizvajalca lepila.

Žebljanje in vijačenje

Predvsem pri vrstah Silvapro® lesa z manjšo gostoto se, da bi se izognili cepljenju, priporoča uporabo uvajalnih lukenj ali samovrtalnih vijakov. S pnevmatskim žebljanjem dosežemo dobre rezultate, pozorni moramo biti le na primeren tlak in primerno globino prodora žebljev. Prav tako se priporoča, da se izognemo žebljanju blizu robov (vsaj 2 cm od roba). Za pritrjevanje Silvapro® lesnih elementov za uporabo v vlažnih prostorih in na prostem (izpostavljenih vremenskim vplivom) priporočamo uporabo nerjavečih (t. i. inox) žebljev in vijakov.

Barva in površinska obdelava

Silvapro® les ima temno rjavo barvo, ki je enotna po celotnem preseku lesnega elementa. Barvni odtenek je odvisen zlasti od stopnje modifikacije in vrste lesa, v manjši meri pa tudi od porekla lesa (rastišča), morebitnih diskoloracij (npr. rdeče srce pri bukovini) itd., zaradi česar so možna manjša odstopanja v barvnih odtenkih elementov.

Pri izpostavitvi neposredni sončni svetlobi – prav tako kot pri naravnem, neobdelanem lesu – začne tudi površina Silvapro® lesa sčasoma spreminjati svojo barvo v naravno sivo barvo (staranega) lesa, kar pa ne vpliva na kakovost in funkcionalnost samega izdelka. Vpliv abiotskih dejavnikov na površino Silvapro® lesa lahko omilimo oz. preprečimo z uporabo pigmentiranih, UV-odpornih premazov. Če želite modificiran les še dodatno obarvati ali preprečiti sivenje površine, priporočamo uporabo lazurnega premaza Silvanol Lazura B ali naravnega voska Silvacera®.

Pomembno je vedeti

Kupec/naročnik s potrditvijo naročila izjavlja, da je v celoti seznanjen z značilnostmi in lastnostmi termično modificiranega lesa Silvapro®.

Za morebitne deformacije elementov med procesom modifikacije, ki so posledica rastnih napetosti in/ali anizotropnega krčenja lesa (vhodne surovine), podjetje Silvaprodukt ne prevzema odgovornosti. Prav tako ne prevzemamo odgovornosti za razpoke, izpadle grče in druge napake, ki so posledica slabe kakovosti, poškodb ali skritih napak v/na vhodni surovini.

Kakovost končnega produkta je odvisna od kakovosti vhodne surovine.

Les uporabite v skladu z deklariranim namenom uporabe.

Zapri

Mnenja strank

POPULARNO
19,9382,22

Barve za les na vodni osnovi

42,44165,47

Premaz proti pokanju in piravosti

Termično modificiran les, 100% naravna zaščita lesa

4,4467,43

Temeljna zaščita za les na vodni osnovi

3,9558,15

Temeljna zaščita za les na vodni osnovi

POPULARNO
13,42218,57

Barve za les na vodni osnovi

26,96133,35

Vosek na vodni osnovi za učinkovito in dolgotrajno zaščito lesa na prostem