USLUGE

Zaštita drva vakuumsko-tlačnom impregnacijom

Vakuumsko-tlačna impregnacija je postupak temeljne zaštite drva kojim postižemo najdublje prodiranje i maksimalno upijanje temeljnog zaštitnog sredstva u drvo. Ovim postupkom štitimo drvo namijenjeno izlaganju najtežim uvjetima i uporabnoj namjeni.

 • Temeljna zaštita
 • Vanjske površine
 • Unutarnje površine
 • Za drvo izloženo najtežim uvjetima
Pročitate više upit

Zašto impregnacija pod vakuumom?

Ako je drvo u neprestanom dodiru s tekućom vodom, tlom ili morskom vodom*, postupak zaštite treba prepustiti stručnjacima. Naime, u tim slučajevima potrebna je posebna oprema koja omogućuje vakuumsko-tlačnu impregnaciju, čime ćemo osigurati dovoljno učinkovitu zaštitu drva od nametnika.

*More je najzahtjevniji oblik izlaganja drva, zbog čega je potrebno prilagoditi postupak zaštite. 

Namjene korištenja

Dubinska ili vakuumsko-tlačna impregnacija drva koristi se prvenstveno za drvo čija je uporabna namjena:

 • vinogradi
 • drveni materijal za popločavanje
 • drvene terase
 • šindre (drveni krovni pokrivači)
 • trupci
 • stupovi u morskoj vodi i na molovima
 • drveni mostovi
 • sve vrste drvenih ograda u neposrednom doticaju sa zemljom
 • svi nosivi elementi drvenih konstrukcija izloženi padalinama i/ili tekućoj vodi.

Upit

Za sve dodatne upute i savjete dostupni smo svaki radni dan od 7 in 15 sati sati na broj telefona  +386 51 418 330 (Tone Žagar)  ali nam možete poslati i poruku na adresu e-pošte info@silvaprodukt.si.