Testiranja

Standardi s područja zaštite drva

KONTAKT

Standardi s područja zaštite drva

Pravilan odabir i uporaba zaštitnog sredstva za drvo ili već zaštićenog drva od izuzetne je važnosti jer o tome ovisi vijek trajanja vašeg drvenog proizvoda ili objekta, ali i utjecaj zaštićenog drva na ljude i okoliš. Zaštitno sredstvo koje je učinkovito za zaštitu (pokrivenih) drvenih krovnih konstrukcija ne mora biti jednako učinkovito kod zaštite drva namijenjenog vanjskoj uporabi, uporabi u dodiru s tekućom vodom ili tlom (mogućnost ispiranja zaštitnog sredstva, neučinkovitost protiv prisutnih organizama), uporabi u drugim klimatskim zonama (npr. mogućnost napada bijelih mrava) ili čak uporabi u morskoj vodi (mogućnost napada morskih nametnika). Samo rijetka zaštitna sredstva učinkovito štite od svih drvnih nametnika.   

Dobro zaštitno sredstvo treba imati sljedeće karakteristike: 

  • da je dokazano učinkovito i ima najširi spektar uporabe, 
  • da prodire što dublje u drvo te se prilikom izloženosti padalinama ne ispire, 
  • da je ravnomjerno razdijeljeno po drvu 
  • da ne sadrži hlapive tvari i nema jak miris, 
  • da uz pravilnu uporabu nije štetno za ljude, životinje i okoliš 
  • da ne poveća zapaljivost drva, 
  • da omogućuje daljnju obradu drva (npr. površinskim premazima). 

Kod odabira zaštitnog sredstva za drvo moramo se najprije uvjeriti u njegovu učinkovitost i o pravilnoj uporabi odabranog zaštitnog sredstva, odnosno pravilnoj izvedbi postupka zaštite drva. Moramo obratiti pozornost prvenstveno na količinu nanesenog zaštitnog sredstva (u skladu s preporukama proizvođača), a u pogledu uporabne namjene moramo pripaziti na odgovarajuću dubinu prodora zaštitnog sredstva u drvo. Kod provjere učinkovitosti zaštitnog sredstva i/ili postupka uporabe možemo se osloniti na važeće međunarodne standarde (CEN, ISO, ASTM, …). Biramo samo zaštitna sredstva koja su dokazano usklađena s važećim standardima i dokazano učinkovita za našu uporabnu namjenu (testiranja u neovisnim ustanovama). Kod pripreme većih projekata i izrade projektne dokumentacije preporučujemo da potražite savjet stručnjaka s područja zaštite drva (npr. Drvnotehnološki odsjek Biotehničkog fakulteta u Ljubljani) koji vam mogu pomoći pri odabiru relevantnih standarda za vaš projekt. 

Važni standardi s područja zaštite drva:

SIST EN 335:2013: Trajnost drva i drvenih proizvoda – Razredi uporabe: definicije, uporaba kod masivnog drva i drvenih ploča 

SIST EN 350:2017: Trajnost drva i drvenih proizvoda – Ispitivanje i klasifikacija trajnosti drva i drvenih proizvoda s obzirom na biološke čimbenike 

SIST EN 460:1995: Trajnost drva i drvenih proizvoda – Prirodna trajnost masivnoga drva – Zahtjevi za trajnošću drva koje se koristi u pojedinima razredima ugroženosti 

SIST EN 599-1:2009+A1:2014: Trajnost drva i drvenih proizvoda – Karakteristike preventivnih zaštitnih sredstava za drvo određene biološkim testovima – 1. dio: Zahtjevi s obzirom na razrede izloženosti 

SIST-TS CEN/TS 15083-1:2006: Trajnost drva i drvenih proizvoda – Utvrđivanje prirodne trajnosti masivnog drva za zaštitu od drvenih gljivica, metode ispitivanja – 1.dio: Gljive stapčarke 

SIST EN 152:1996:Metode testiranja zaštitnih sredstva za drvo – Laboratorijska metoda za određivanje preventivne učinkovitosti zaštitnog sredstva protiv gljiva plavila – 1. dio: Nanošenje premazivanjem 

SIST EN 46-1:2010:Zaštitna sredstva za drvo – Utvrđivanje preventivnog djelovanja protiv kućne strizibube Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – 1. dio: Larvicidial effect (Laboratorijska metoda) Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – 1. del: Larvicidial effect (Laboratorijska metoda) 

SIST EN 84:2002:Zaštitna sredstva za drvo – Ubrzano starenje zaštićenog drva prije biološkog ispitivanja – Postupak ispiranja 

SIST ENV 1250-2:2004:: Zaštitna sredstva za drvo – Postupci za mjerenje gubitaka djelatnih tvari i drugih zaštitnih sastojaka iz obrađenog drva – 2. dio: Laboratorijska metoda pripreme uzoraka za utvrđivanje gubitaka uranjanjem u vodu ili sintetičku morsku vodu 

SIST-TS CEN/TS 15119-1:2008:Trajnost drva ili drvenih proizvoda – Utvrđivanje emisija zaštićenog drva u okoliš – 1. dio: Svježe zaštićeno drvo u skladištima i drveni proizvodi izloženi 3. razredu uporabe (nepokriveno, nije u kontaktu sa zemljom) – Laboratorijska metoda 

SIST EN 275:2004: Zaštitna sredstva za drvo – Utvrđivanje preventivne učinkovitosti zaštitnog sredstva protiv morskih organizama 

SIST-TS CEN/TS 12037:2005:Zaštitna sredstva za drvo – Terenski testirana metoda za utvrđivanje relativne preventivne učinkovitosti zaštitnog sredstva za drvo izvan kontakta sa zemljom 

Metoda prema Beckeru (1969.): (1969): Termiticidnost zaštitnog sredstva  

U tvrtki Silvaprodukt brinemo o tome da su naši proizvodi i usluge usklađeni sa standardima s područja zaštite drva i da njihovu učinkovitost redovito testiraju neovisne ustanove, npr. Sveučilište u Ljubljani i druge neovisne ustanove u inozemstvu 

Više standarda s područja zaštite drva pronaći ćete na internetskoj stranici Slovenskoga instituta za standardizaciju..