Slana livada Ankaran – prirodna vrijednost

Na ankaranskom poluotoku između crkve sv. Katarine i sv. Nikole jedina je mediteranska slana livada u Sloveniji i jedna od rijetkih na istočnoj obali Jadrana. 

Slana livada obalni je močvarni ekosustav iznimne ekološke vrijednosti te je stoga i dio mreže Natura 2000. Tijekom 2020. godine provedena je djelomična obnova staze preko slane livade našim zaštitnim sredstvom Silvanolin®.