Kuće iz Biroa Gašperič

Biro Gašperšič ponosi se većim brojem projekata prekrasnih drvenih kuća koje su tvrtke Ekoart i CiProdukt izgradile na jednako prekrasnim lokacijama. Jedna od zajedničkih točaka tih drvenih objekata su fasade izrađene od našeg termički modificiranog drva Silvapro® koje je podrijetlom iz domaćih šuma i ima mnoge prednosti u odnosu na sibirski ariš.