Aneks zgrade Biotehničkog fakulteta u Ljubljani

Tijekom izgradnje aneksa zgrade Biotehničkog fakulteta u Ljubljani pridonijeli smo našim termički modificiranim drvom Silvapro® za izradu prozora.