Vizija, misija, vrijednosti

KONTAKT

Vizija

Razvoj i pružanje ekološki prihvatljivih i učinkovitih rješenja za dugoročnu i kvalitetnu zaštitu drva, vodeći računa o načelima održivosti i održivosti rada. Naš je cilj postati prepoznatljiv CENTAR ZAŠTITE DRVA na području Slovenije i obližnjih zemalja EU-a.

Misija

Silvaprodukt je društveno odgovorna tvrtka.

Visoka profesionalnost, znanje i 70 godina iskustva omogućuju nam da proizvodimo, savjetujemo i educiramo u području zaštite drva te našim kupcima i poslovnim partnerima nudimo visokokvalitetna rješenja za sveobuhvatnu zaštitu drva, bez obzira na namjenu njegove uporabe.

Potičemo i podižemo svijest o svrsishodnosti uporabe drva i drvnih proizvoda te važnosti njihove kvalitetne zaštite za dugotrajnu postojanost.

Različitim mjerama i poticajima stvaramo pozitivnu organizacijsku kulturu i atmosferu, čime svojim zaposlenicima osiguravamo kreativno i ugodno radno okruženje u razvojno orijentiranom društvu.

Vrijednosti

Stručnost: Težimo zadovoljstvu naših korisnika, stoga je profesionalnost u našem radu iznimno važna. Stručnost crpimo iz našeg iskustva, znanja i povezanosti. Uvijek nastojimo svoj posao obavljati kvalitetno, učinkovito, savjesno, odgovorno i pravodobno – profesionalno.

Odgovornost i poštovanje: Odgovornost iskazujemo prema svojem poslu, tvrtki i svima s kojima u svom radu dolazimo u kontakt. Pažljivo i razborito postupamo s vlasništvom i dobrim imenom tvrtke, svjesni činjenice da nam dionici s kojima surađujemo u radu vjeruju te to povjerenje shvaćamo iznimno odgovorno. Poštujemo pojedinca i prema svima se odnosimo onako kako bismo željeli da se drugi ponašaju prema nama.

Kreativnost i inovativnost:: Svakodnevno se suočavamo s izazovima, stoga smo uvijek kreativni kako bismo kvalitetno i profesionalno zadovoljili potrebe i želje naših kupaca. Naša kreativnost rezultira i inovativnošću koju njegujemo i provodimo u raznim međunarodnim projektima te u suradnji s institucijama znanja u Sloveniji i svijetu.

Suradnja:: Budući da zajedno možemo više, a suradnja donosi bolje rezultate, potičemo doprinos pojedinca zajedničkim ciljevima jer svi smo dio istog tima i samo zajedno možemo ostvariti zacrtane ciljeve.

Pripadnost: Povezanost, iskrenost i otvorenost u odnosima, prijateljsko ozračje, uljudna komunikacija, spremnost na pomoć, međusobno razumijevanje i povjerenje… Zaposlenici na svim razinama poslovanja tvrtku smatraju svojom i tako djeluju – kao šira obitelj! Ponosni smo što smo dio Silvaprodukta.