Kolofon

KONTAKT

Predstavljeni online sadržaj pripremili su stručnjaci iz područja zaštite drva i tvrtka Acenta d.o.o. agencija.

Glavni urednik:
SILVAPRODUKT tvrtka za proizvodnju i prodaju sredstava za zaštitu materijala d.o.o.
Dolenjska cesta 42
1000 Ljubljana
Matični broj: 5041716000
Porezni broj: SI 73253782

Datum objave stranice: 18.10.2022

Naručitelj: Silvaprodukt d.o.o.

Izvođač i projektiranje: Acenta, d.o.o.

Priprema sadržaja: Silvaprodukt d.o.o

Priprema fotografije: Silvaprodukt d.o.o.