Upute za odabir i pripremu drva za toplinsku modifikaciju Silvapro® i njegovu obradu pronaći ćete u nastavku, u prilogu »Upute za uporabu«.