Drvo koje traje.
Silvaprodukt, već 70 godina!

Zaštita drveta

kupnja proizvoda KONTAKT

Zaštita drveta

Održivom razvoju pripada i razumna upotreba drva i drugih obnovljivih izvora. Tijekom rasta drveta u šumi na njega se veže ogromna količina ugljičnog dioksida iz zraka, što doprinosi ublažavanju klimatskih promjena. Prikladna temeljna zaštita drva može značajno poboljšati vijek trajanja vaših drvenih proizvoda i objekata. Na ovaj način štitimo drvnu sirovinu i štedimo na troškovima obnove, sanacije i (ponovne) proizvodnje, a ugljični dioksid koji se skladišti u drvu ostaje u njemu duže vrijeme.

Područje zaštitnih pripravaka (biocida) za drvo sve je strože regulirano u EU. U proteklih 15 godina stupili su na snagu brojni novi propisi (npr. Direktiva 98/8/EC o biocidnim proizvodima, Uredba br. 582/2012 o dostupnosti biocidnih proizvoda na tržištu i njihovoj upotrebi, Uredba REACH o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju kemikalija, itd.) koji ograničavaju broj dozvoljenih aktivnih sastojaka i njihovu upotrebu.

Područje zaštitnih pripravaka za drvo kod nas nadzire Ured Republike Slovenije za kemikalije. Utjecaj dozvoljenih aktivnih tvari na čovjeka i okoliš dokazano je zanemariv uz pravilan odabir i upotrebu zaštitnih sredstava. Tijekom upotrebe zaštitnih sredstava u unutarnjim prostorima potrebno je brinuti o tome da u drvo ne unosimo štetne hlapive tvari, a kod zaštite drva namijenjenog vanjskoj upotrebi, da se aktivni sastojci zaštitnog sredstva vežu na drvo i da ga padaline ne ispiru. Naime, ispiranjem možemo kontaminirati okoliš, a smanjuje se i učinkovitost samog zaštitnog sredstva. Kod upotrebe je potrebno držati se uputa proizvođača i ne mijenjati sastav zaštitnih pripravaka (dodavati različite tvari ili kemikalije, rijediti ih i slično).

U tvrtki Silvaprodukt redovito težimo razvoju učinkovitih i ekološki prihvatljivih zaštitnih sredstava za drvo. Svi naši pripravci i metode omogućuju da je zaštita drva u skladu sa smjernicama za zaštitu okoliša i zakonodavstvom EU. Kod toplinske modifikacije drva za njegovu trajnu zaštitu od drvnih nametnika ne koristimo nikakve kemikalije, a kod svih ostalih zaštitnih sredstava dokazano je da zaštitne komponente iz drva ne isparavaju i ne izlučuju se u okoliš. Zbog toga, zaštićeno drvo možete bez brige upotrebljavati i u zatvorenim prostorima, u dodiru sa zemljom i tekućom vodom.

Kod odabira učinkovitog sredstva za drvo najprije moramo provjeriti njegovu učinkovitost (testiranje, usklađenost sa standardima) i njegov primjereni sastav, odnosno usklađenost s EU zakonodavstvom. Kod pripreme većih projekata i izrade projektne dokumentacije preporučljivo je posavjetovati se sa stručnjacima s područja zaštita drva (npr. Drvnotehnološki odsjek Biotehničkog fakulteta u Ljubljani ili Bureau Veritas).

Imate pitanje? Pišite nam.

KONTAKT

Ulje za drvo

Učinkovitost različitih ulja, koja se često koriste u praksi, vrlo je upitna jer samo površinski nanos ulja ne može dugoročno zaštititi drvo od gljiva truležnica i drugih drvnih nametnika. Naime, ulje ne spriječava vlaženje drva, a time i širenje gljiva truležnica. Zbog toga, životni vijek drva zaštićenog uljima obično nije mnogo duži u usporedbi s životnim vijekom običnog nezaštićenog drva. Ispiranje ulja s površine drva uzrokuje dodatne neugodnosti: neujednačen izgled i mrlje na površini, onečišćenje okoliša i potrebu za učestalim obnavljanjem nanosa. Često su takva ulja dobra hranjiva podloga za različite plijesni, koje se brže šire po drvu i uzrokuju intenzivnu tamnu diskoloraciju. Nakon nanošenja ulja površina drva je znatno tamnija, zbog čega se drvo više zagrijava na ljetnom suncu, što uzrokuje pucanje drvenih elemenata.

Izuzetak je kreozotno ulje za drvo koje se koristi za zaštitu željezničkih pragova. Kreozotno ulje je biocidni proizvod, koji zbog svoje toksičnosti nije u slobodnoj prodaji, već je njegova uporaba dozvoljena samo u određenim slučajevima poput željezničkih pragova. Za objekte zaštićene kreozotnim uljem koristi se vakuumsko-tlačni postupak, što znači da je većina drva impregnirana uljem (drvo u ovom slučaju nije samo površinski zaštićeno). Pored toga, kreozotno ulje je iznimno štetno za ljude i okoliš, zbog čega drvo zaštićeno kreozotnim uljem ne smijemo koristiti u urbanom okruženju, u vrtovima i sl. Zbog veće osviještenosti i težnje za zaštitom prirodnog okruženja ulažu se veći napori i sredstva u istraživanja i razvoj novih alternativa, koje su ekološki prihvatljivije, među kojima je vakuumsko-tlačni postupak zaštite drva pripravcima na bazi bakra i toplinski modificiranog drva.

Kako bi postigli izvrsnu i prije svega trajniju vodonepropusnost drvenih površina izloženih vremenskim uvjetima preporučamo korištenje Silvacera® voska, koji je prirodnog podrijetla, nije štetan za ljude i okoliš, trajno se veže za površinu drva i ne ispire se. Također, Silvacera® vosak neće potamniti površinu drva, a zbog vodonepropusnosti smanjuje mogućnost nastanka pukotina.

Prezentacijski video