Dobro je znati

O drvnim nametnicam

Pročitate više upit

Nezaštićena i površinski zaštićena daščica smreke nakon nekoliko mjeseci izloženosti sunčevoj svjetlosti i padalinama

O drvnim nametnicama

Drvo je prirodan i obnovljiv materijal podvrgnut procesu raspadanja, što omogućuje kruženje tvari u prirodi. Raspadanje drva uzrokuju neživi (abiotski) i živi (biotski) čimbenici. Prilikom uporabe drva u gospodarske svrhe želimo što više usporiti njegovo raspadanje.
U nežive čimbenike raspadanja pripadaju klimatski čimbenici (padaline, UV svjetlost, promjene temperature, itd.), onečišćen zrak (plinovi, tvrde čestice) i vatra. Neživi čimbenici posebno utječu na estetski izgled drva, a rjeđe na mehaničke značajke drvenih proizvoda. Sunčeva, odnosno UV svjetlost uzrokuje kemijske promjene i promjenu boje površine drva, ali ne utječe na njegova mehanička svojstva. Kombinacija navedenih abiotskih čimbenika, prvenstveno svjetlosti i padalina s vremenom će se odraziti u sivoj boji površine drva. Od neživih čimbenika raspadanja drvo možemo zaštititi primjerenim površinskim premazima, npr. pripravkom Silvanol lazura B.

Mnogo opasniji su, posebice kod uporabe drva na otvorenom, živi čimbenici raspadanja. Radi se o organizmima koji se hrane drvom ili im je ono nužno potrebno za vlastito preživljavanje. Tu spadaju gljive (npr. gljive truležnice, gljive plavila, plijesni), insekti (npr. ličinke drvnih insekata, odnosno »drveni crvi«, termiti ili bijeli mravi), bakterije te morski nametnici. U Sloveniji najviše štete na gospodarskom drvu i gotovim drvenim proizvodima i objektima uzrokuju gljive truležnice. U povoljnim uvjetima (vlažnost drva iznad 20%, umjerene temperature) mogu razgraditi drvo već za nekoliko mjeseci. Slovenija u tom pogledu ima jednu od najnepovoljnijih klima u Europi jer su uvjeti za truljenje drva većinu vremena veoma povoljni (velika količina padalina, visoka razina vlage u zraku, umjerene temperature).

Gljive truležnice u/na drvu stvaraju micelij, a mogu stvoriti i kape

Gljive truležnice u/na drvu stvaraju micelij, a mogu stvoriti i kape

Ličinka (»crv«) i odrasli primjerak drvnog insekta (kućna strizibuba ili Hylotrubes bajulus)

Ličinka (»crv«) i odrasli primjerak drvnog insekta (kućna strizibuba ili Hylotrubes bajulus)

Od gljiva truležnica nisu zaštićene ni suvremene drvene kuće jer susrećemo brojne slučajeve kada gljive zbog manjih ili većih grešaka kod izvedbe, već u nekoliko godina nakon useljavanja, potpuno unište konstrukciju i/ili obloge nezaštićenih drvenih objekata. Sanacija takve štete je iznimno skupa i dugotrajna. Za učinkovitu zaštitu drva od živih čimbenika raspadanja moramo koristiti učinkovita sredstva za temeljnu zaštitu (npr. Silvanolin® ili Silvanol) i pobrinuti se da dovoljno duboko prodru u drvo. Prikladnu metodu zaštite i dubinu prodiranja zaštitnog sredstva odabiremo s obzirom na izloženost i funkciju drvenog proizvoda ili objekta. Odlična alternativa klasičnim temeljnim zaštitnim sredstvima (prije svega za vanjski dio objekta – fasada/terasa) za drvo je Silvapro® toplinska obrada drva.

Nekoliko primjera oštećenja koja uzrokuju gljive truležnice (truljenje drva).

Prezentacijski video