Dobro je znati

“Drveni crv”

Pročitate više upit

»Drveni crv«

Drveni insekti mogu napasti drvo tijekom rasta, u skladištu i već ugrađeno drvo u uporabi. Napad na ugrađeno građevinsko drvo (krovne konstrukcije, kućni namještaj, oplate, podne obloge, itd.) prepoznajemo po karakterističnim rupičastim oštećenjima na površini drva, po zvuku koji nastaje prilikom bušenja rovova, odnosno hodnika u drvu i po crvljivosti, odnosno drvenom brašnu ispod napadnutih dijelova drva.

Takva oštećenja obično uzrokuju ličinke drvnih kornjaša koje ljudi zbog njihova izgleda laički nazivaju »drveni crvi«. Način sanacije napadnutog drva ovisi o vrsti drvenog proizvoda, debljini drvenih elemenata, vrsti drva i drvnog insekta itd. Daljnji napad i oštećenja obično možemo spriječiti uporabom zaštitnog pripravka Silvanolin® ili Silvanol, kojeg u većoj količini nanosimo na izlazne otvore, odnosno rupice na površini drva. Kod proizvoda čiji je izgled posebno važan, odnosno njihova estetska funkcija, na primjer stambeno pokućstvo, izlazni otvori se nakon nanošenja odgovarajućeg zaštitnog pripravka mogu ispuniti prikladnim sredstvom.

Insekte prisutne u drvu možemo uništiti i zagrijavanjem drva, pri čemu je potrebno postići temperaturu od 80 °C u drvu (u njegovoj sredini). Obrada na nižim temperaturama (npr. iznad 55 °C) znatno duže traje. Sa Silvapro® obradom otpadnog, crvima napadnutog drva (npr. elemente uklonjene s krovnih konstrukcija) moguće je pripremiti zanimljive komade drva za izradu stilskog namještaja i tako ga ponovno upotrijebiti za izradu proizvoda s visokom dodatnom vrijednošću.