Les ki traja. Silvaprodukt že 70 let.

Zaščita lesa

Nakup izdelkov KONTAKT

Zaščita lesa

K trajnostnemu razvoju sodi tudi umna raba lesa in drugih obnovljivih virov. Med priraščanjem lesa v gozdu se vanj veže ogromna količina ogljikovega dioksida iz ozračja, kar pripomore k blaženju podnebnih sprememb. Primerna temeljna zaščita lesa lahko bistveno podaljša življenjsko dobo naših lesenih izdelkov in objektov. Na ta način varčujemo z lesno surovino ter privarčujemo pri stroških obnov, sanacij in (ponovne) proizvodnje, v lesu vezan ogljikov dioksid pa se v njem skladišči bistveno dlje časa.

Področje zaščitnih pripravkov (biocidov) za les je v EU vse strožje regulirano. V zadnjih 15 letih so začeli veljati številni novi predpisi (npr. Direktiva 98/8/EC o biocidnih proizvodih, Uredba št. 528/2012 o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi, Uredba REACH o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij itd.), ki omejujejo število dovoljenih učinkovin in njihovo uporabo.

Področje zaščitnih pripravkov za les pri nas nadzoruje Urad Republike Slovenije za kemikalije (URSK). Vpliv dovoljenih učinkovin na človeka in okolje je ob pravilni izbiri in uporabi zaščitnih sredstev dokazano zanemarljiv. Pri uporabi zaščitnih sredstev v notranjih prostorih je treba poskrbeti, da v les ne vnašamo škodljivih hlapnih snovi, pri zaščiti lesa, namenjenega zunanji uporabi pa, da se učinkovine zaščitnega sredstva vežejo v les in da se iz njega ob padavinah ne izpirajo. Z izpiranjem bi namreč lahko kontaminirali okolje, prav tako pa bi se zmanjšala učinkovitost samega zaščitnega sredstva. Pri uporabi je prav tako treba upoštevati navodila proizvajalca in ne spreminjati sestave zaščitnih pripravkov (dodajati različnih snovi ali kemikalije, jih redčiti in podobno).

V podjetju Silvaprodukt redno stremimo k razvoju učinkovitih in okolju neškodljivih zaščitnih sredstev za les. Vsi naši pripravki in metode omogočajo, da je zaščita lesa v skladu z okoljevarstvenimi smernicami in EU zakonodajo. Medtem ko pri termični modifikaciji lesa za njegovo trajno zaščito pred lesnimi škodljivci ne uporabljamo prav nobenih kemikalij, je pri vseh drugih zaščitnih sredstvih dokazano zagotovljeno, da zaščitne komponente iz lesa ne hlapijo in se ne izločajo v okolje. Zato lahko ob uporabi ustreznega zaščitnega sredstva zaščiten les povsem brez skrbi uporabljate tudi v zaprtih prostorih, v stiku z zemljo in tekočo vodo.

Pri izbiri zaščitnega sredstva za les se moramo torej prepričati o njegovi učinkovitosti (testiranja, skladnost s standardi) in o njegovi primerni sestavi oz. skladnosti z EU zakonodajo. Pri pripravi večjih projektov in izdelavi projektne dokumentacije se je priporočljivo posvetovati s strokovnjakom s področja zaščite lesa (npr. Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani ali Bureau Veritas).

Imate vprašanje? Pišite nam.

Kontakt

Olje za les

Učinkovitost različnih olj, ki se v praksi pogosto uporabljajo, je zelo vprašljiva, saj samo površinski nanos olja v daljšem časovnem obdobju ne more zaščititi lesa pred glivami razkrojevalkami in drugimi lesnimi škodljivci. Olja namreč ne preprečijo navlaževanja lesa in s tem naselitve gliv razkrojevalk. Življenjska doba lesa, zaščitenega z olji, zato običajno ni bistveno daljša v primerjavi z življenjsko dobo navadnega nezaščitenega lesa. Izpiranje olj s površine lesa povzroča tudi dodatne nevšečnosti: neenakomeren videz in madeže na površini, močno onesnaževanje okolja in potrebo po pogostem obnavljanju nanosa. Pogosto so tako uporabljena olja tudi odlično hranilno gojišče za različne plesni, ki se še hitreje razbohotijo po lesu in povzročijo intenzivne temne diskoloracije. Površina lesa je po nanosu olja tudi bistveno temnejša, zato se les ob sončni pripeki v poletnih mesecih bistveno bolj segreje, kar povzroči pokanje lesnih elementov. 

Izjema je kreozotno olje za les, ki se uporablja za zaščito železniških pragov. Kreozotno olje je biocidni proizvod, ki zaradi svoje strupenosti ni v prosti prodaji, temveč je njegova uporaba dovoljena samo v specifičnih primerih, kot so železniški pragovi. Ti so s kreozotnim oljem zaščiteni z vakuumsko-tlačnimi postopki, kar pomeni, da je večina lesa prepojenega z oljem (les v tem primeru ni zaščiten samo površinsko). Poleg tega je kreozotno olje ljudem in okolju izjemno škodljivo, zato lesa, zaščitenega s kreozotnim oljem, ne smemo uporabljati v urbanih okoljih, na vrtovih ipd. Zaradi vse večje osveščenosti in težnje po zaščiti naravnega okolja se vlagajo veliki napori in sredstva v raziskave in razvoj novih alternativ, ki so okoljsko bolj sprejemljive, med njimi zagotovo veliko obeta prav vakuumsko-tlačni postopek zaščite lesa s pripravki na osnovi bakra in termično modificiran les.

Da bi dosegli odlično in predvsem veliko trajnejšo vodoodbojnost lesnih površin, izpostavljenih vremenskim vplivom, vam zato namesto olj priporočamo uporabo voska Silvacera®, ki je naravnega izvora, je ljudem in okolju prijazen, se trajno veže na površino lesa in se z lesa ne izpira. Vosek Silvacera® tudi ne potemni površine lesa, zaradi vodoodbojnosti pa celo zmanjša možnost nastanka razpok.

Predstavitveni video