Dobro je vedeti

“Lesni črv”

PREBERITE VEČ POVPRAŠEVANJE

Lesni črv

Lesni insekti lahko napadejo rastoča drevesa, les na skladišču in tudi že vgrajen les v uporabi. Napad na vgrajenem gradbenem lesu (ostrešja, stavbno pohištvo, opaži, talne obloge itd.) prepoznamo po značilnih luknjičastih poškodbah na površini lesa, po zvoku, ki nastaja med vrtanjem rovov oz. hodnikov v lesu, in po črvini ali lesni moki pod napadenimi kosi lesa.

Takšne poškodbe običajno povzročajo larve lesnih hroščev, ki jih ljudje zaradi njihovega videza laično poimenujejo »lesni črvi«. Način sanacije napadenega lesa je odvisen od vrste lesenega izdelka, od debeline lesnih elementov, od vrste lesa in lesnega insekta itd. Nadaljnji napad in poškodbe lahko običajno preprečimo z uporabo zaščitnega pripravka Silvanolin® ali Silvanol, ki ga v čim večji meri apliciramo na izletnih odprtinah oz. luknjicah na površini lesa. Na izdelkih, pri katerih je pomemben tudi videz oz. njihova estetska funkcija, na primer pri stavbnem pohištvu, lahko izletne odprtine po aplikaciji ustreznega zaščitnega pripravka zapolnimo s primernim kitom.

V lesu prisotne insekte lahko uničimo tudi s segrevanjem lesa, pri čemer moramo v lesu (tudi v sredici) preseči temperaturo 80 °C. Obdelave pri nižjih temperaturah (npr. nad 55 °C) morajo biti bistveno dolgotrajnejše. S Silvapro® obdelavo odpadnega, z lesnimi črvi napadenega lesa (npr. elementov odstranjenih strešnih konstrukcij), je možno pripraviti zanimive kose lesa za izdelavo stilnega pohištva in ga tako ponovno uporabiti za izdelavo izdelkov z visoko dodano vrednostjo.