Dobro je vedeti

KONTAKT

Na splošno o zaščiti lesa.

Zaščita lesa

K trajnostnemu razvoju sodi tudi umna raba lesa in drugih obnovljivih virov. Med priraščanjem lesa v gozdu se vanj veže ogromna količina ogljikovega dioksida iz ozračja, kar pripomore k blaženju podnebnih sprememb. Primerna temeljna zaščita lesa lahko bistveno podaljša življenjsko dobo naših lesenih izdelkov in objektov.

PREBERITE VEČ

Splošno o lesnih škodljivcih in kako pred njimi zavarujemo les.

O lesnih škodljivcih

Les je naraven in obnovljiv material, ki je podvržen procesom razkroja, kar v naravi omogoča kroženje snovi. Razkroj lesa povzročajo neživi (abiotski) in živi (biotski) dejavniki razkroja. Pri uporabi lesa v gospodarske namene pa želimo njegovo razgradnjo karseda upočasniti.

PREBERITE VEČ

“Lesni črv”

“Lesni črv”

Lesni insekti lahko napadejo rastoča drevesa, les na skladišču in tudi že vgrajen les v uporabi. Napad na vgrajenem gradbenem lesu (ostrešja, stavbno pohištvo, opaži, talne obloge itd.) prepoznamo po značilnih luknjičastih poškodbah na površini lesa, po zvoku, ki nastaja med vrtanjem rovov oz. hodnikov v lesu, in po črvini ali lesni moki pod napadenimi kosi lesa.

PREBERITE VEČ

Odgovora na dve zelo pogosti vprašanji.

Kdaj in kako zaščititi les?

Pri načrtovanju lesenega izdelka ali objekta, namenjenega uporabi pod streho ali na prostem, je treba zagotoviti, da je les ustrezno zaščiten pred padavinami in da voda po padavinah čim prej odteče. Mesta, ki se nikoli ali le stežka osušijo (npr. med stiki lesnih elementov), so največja nevarnost za okužbo z glivami in za posledično trohnenje lesa.

PREBERITE VEČ

Rešitve zaščite lesa izpostavljenega vlagi in vremenskim vplivom.

Izzivi in rešitve v zaščiti lesa

Klimatski pogoji v večjem delu Slovenije so v evropskem merilu eni najbolj neugodnih za uporabo lesa na prostem. Velika količina padavin, visoka zračna vlažnost ter zmerne temperature omogočajo razvoj in delovanje plesni, gliv razkrojevalk in ostalih škodljivcev, ki povzročajo izrazite diskoloracije (neenakomerno temno obarvanje) lesnih elementov ter njihov sorazmerno hiter propad.

PREBERITE VEČ

Predstavitveni video